Nhà máy NITORI Việt Nam

Địa điểm: Khu công nghiệp Quang Minh 1, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty NITORI Việt Nam

– Hệ thống chữa cháy tự động và họng vách tường;
– Hệ thống báo cháy thường của hochiki;
– Hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn Exit, sự cố;
– Hệ thống phương tiện chữa cháy ban đầu.