Tủ trung tâm báo cháy Horing AH-02120

Tủ AH-02120 được ứng dụng cho các hệ thống Fm200, Co2