Thi công lắp đặt hệ thống chống sét

Thi công lắp đặt thiết kế hệ thống chống sét cho tòa nhà cao tầng, nhà xưởng…

Hệ thống sét trực tiếp bao bồm

– Kim thu sét và giá đỡ
– Cọc tiếp địa chống sét
– Cáp thoát sét
– Hộp kiểm tra trở đất


Hệ thống chống sét lan truyền