Tòa nhà Lý Nam Đế

Địa điểm: 12 Lý Nam Đế
Chủ đầu tư: Tư nhân

– Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler;
– Hệ thống chữa cháy vách tường;
– Hệ thống báo cháy theo zone;
– Hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn Exit, sự cố ;
– Hệ thống phương tiện chữa cháy ban đầu.