Nhà máy Oetek Việt Nam

Địa điểm: KCN Láng Hòa Lạc, Thạch Thất, HN

Chủ đầu tư: công ty Oetek Việt Nam

– Hệ thống chữa cháy vách tường;
– Hệ thống báo cháy thường horing;
– Hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn Exit, sự cố lưu điện 2 tiếng;
– Hệ thống phương tiện chữa cháy ban đầu.